Tissot Sport
Viết bởi Nguyễn Xuân Hoàng vào
To nạc như một siêu rô bốt . 😎
Anh em nào chê Tít Sốt làm đồng hồ nhìn yểu điệu thì nên xem lại , khách nhờ ship mà lúc cầm lên tay Ad cũng bất ngợ về độ " xôi thịt" của thằng Tít sốt này.


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Để lại bình luận

Chú ý , bình luân phải được kiểm duyệt trước khi được hiển thị