Viền chapter rings Seiko SKX007/SRPD BẠC - Silver

300,000₫ ( OFF % )

Còn Hàng

Thương hiệu: Dây kim loại
Mã Sản Phẩm:

Sử dụng được cho SKX007, SKX009, SKX011, SKX171, SKX173 and SKX175.

Có thể sử dụng được với các mẫu Seiko 5 sport mới : 

Seiko 5 Sports collection – SRPD55K3, SRPD57K1, SRPD59K1, SRPD55K1, SRPD55K3, SRPD57K1, SRPD59K1, SRPD61K1, SRPD63K1, SRPD65K1, and SRPD65K4

Seiko 5 Suits collection – SRPD65K2, SRPD67K1, SRPD69K1, SRPD71K1, SRPD71K2, SRPD73K1, SRPD73K2, and SRPD75K1

Seiko 5 Specialists collection – SRPD55K2, SRPD65K3, and SRPD76K1

Seiko 5 Street collection – SRPD79K1, SRPD81K1, and SRPD83K1

Seiko 5 Sense collection – SRPD77K and SRPD85K1