CALVIN KLEIN Swiss Made

Đồng hồ công sở CALVIN KLEIN K4N2114X size 40mm máy Quartz pin kính sapphire Swiss Made
Đồng hồ công sở CALVIN KLEIN K4N2114Y size 40mm máy Quartz pin kính sapphire Swiss Made
Đồng hồ đeo tay nam CALVIN KLEIN Automatic K5S3414Y dây thép Movement ETA 2824-2
Đồng hồ đeo tay nam CALVIN KLEIN Automatic K5S346G6 dây da Movement ETA 2824-2
Đồng hồ đeo tay nam CALVIN KLEIN K8M211C6 size 40mm chính hãng
ng hồ đeo tay nam CALVIN KLEIN K8M211C1 size 40mm chính hãng