Canvas

Dây đồng hồ vải canvas Seiko quân đội màu nâu
Dây đồng hồ vải canvas Seiko quân đội màu đen
Dây đồng hồ vải canvas Seiko quân đội xanh navy
Dây đồng hồ vải canvas Seiko quân đội vàng cát
Dây đồng hồ vải dù chốt thông minh Canvas Seiko quân đội vàng cát
Dây đồng hồ vải dù chốt thông minh Canvas Seiko quân đội xanh Navy
Dây đồng hồ vải dù chốt thông minh Canvas Seiko quân đội đen
Dây đồng hồ vải dù chốt thông minh Canvas Seiko quân đội xanh rêu