Dây đồng hồ.

Dây vải NATO Nylon M III cao cấp 007
Dây vải NATO Nylon M III cao cấp màu Đen
Dây vải NATO Nylon M III cao cấp màu Vàng cát
Dây vải NATO Nylon M III cao cấp màu Xám
Dây vải NATO Nylon M III cao cấp màu Xanh lá
Dây vải NATO Nylon M III cao cấp màu Xanh Navy
Dây vải NATO Nylon M III cao cấp Omega 007
Dây vải NATO Nylon style quân đội màu đen
Dây vải NATO Nylon style quân đội màu vàng cát
Dây vải NATO Nylon style quân đội màu xám
Dây vải NATO Nylon style quân đội màu xanh lá
Dây vải NATO Nylon style quân đội màu xanh Navy
Viền chapter rings Seiko SKX007/SRPD BẠC - Silver
Viền chapter rings Seiko SKX007/SRPD Đen - Black
Viền chapter rings Seiko SKX007/SRPD Vàng - Gold